Přijímací řízení pro SMG


 Elektronická přihláška 

Služby muzeí a galerií jsou specializací vzdělávacího programu informační management, jehož realizace byla zahájena již v 1992. Nová akreditace vzdělávacího programu byla získána po kompletní inovaci programu v roce 2015.

Studijní program je určen pro uchazeče s ukončeným úplným středním vzdělání (maturita).

Standardní délka programu je 3 roky. Program je modulárně strukturován a pro hodnocení studentů je užíván kreditní systém.

  Adresa


Vyšší odborná škola informačních studií
Pacovská 350,140 00 Praha 4

 

  Přihláška VŠ nebo VOŠ


Pro rozhodnutí o přijetí je nutné odevzdat ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Není třeba potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ani potvrzení prospěchu ze střední školy.

 

  Termíny


Termín odevzdání přihlášek 1. kolo: 31. 5. 2017

Termín odevzdání přihlášek 2. kolo do 25.8.2017, 3. kolo do 15.9.2017 a 4. kolo do 29.9.2017

Přijímací zkoušky v 1. kole se na základě zkušeností z minulých let nepředpokládají (ke studiu byli přijati všichni zájemci o studium).

Přijímací zkoušky v dalších kolech se budou konat v závislosti na počtu přihlášek.

Rozhodnutí o přijetí provádí ředitele VOŠIS. Proti jeho rozhodnutí je možno se odvolat k ŠÚ hl. m. Prahy, ve smyslu poučení na rozhodnutí.

  Počet přijímaných uchazečů


40