Přijímací řízení


 Elektronická přihláška 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18

 

Termín odevzdání přihlášek

pro 3. kolo přijímacího řízení – do 15.9.2017

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení oborů Přenosové a síťové technologie, Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie a všech zaměření oboru Informační management budou zveřejněny na www stránkách školy do 16.9. 2017 a zaslány všem uchazečům mailem.

Termín odevzdání prací k talentové zkoušce oboru Interaktivní grafika a vizualizace pro 3. kolo přijímacího řízení je 29.9.2017 do 8:00 hod.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení oboru Interaktivní grafika a vizualizace budou zveřejněny na www stránkách školy do 2.10.2017 a zaslány všem uchazečům mailem.

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., v platném znění o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve vyšších odborných školách stanovila ředitelka školy podmínky pro přijímací řízení na školní rok 2017/2018 do VOŠ takto:

Obor vzdělání 26-47-N/.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vzdělávací programy:

26-47-N/09 PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE,

26-47-N/17 ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

 

Výběrové řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.

Kritériem pro přijetí bude bodové hodnocení:

1) průměrný prospěch z posledních dvou ročníků střední školy

2) průměrná známka z maturitního vysvědčení

 

Vzdělávací program:

26-47-N/20 INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE

Součástí výběrového řízení je talentová zkouška.

Kritériem pro přijetí bude bodové hodnocení:

1) průměrný prospěch z posledních dvou ročníků střední školy

2) průměrná známka z maturitního vysvědčení

3) výsledky talentové zkoušky

Zadání talentové zkoušky:

Studenti si budou moci vybrat jedno z osmi témat, pro které

a) vytvoří krátký film o délce jedné až dvou minut na zvolené téma (ideálně ve formátu mp4)

b) vytvoří grafiku na stranu A4, která bude spojená s filmem (leták k filmu) ve formátu PDF.

Bližší informace k talentové zkoušce obdrží každý uchazeč dopisem na e-mailovou adresu, kterou uvede do přihlášky, do 3 pracovních dnů ode dne doručení přihlášky ke studiu.

 

Vzdělávací program:

72-41-N/01 INFORMAČNÍ MANAGEMENT

oboru vzdělání Podniková informatika, Služby knihoven, Služby muzeí a galerií

Výběrové řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.

Kritéria pro přijetí ke studiu

1) nepožadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ani potvrzení prospěchu ze střední školy

2) nutné je doložení maturitního vysvědčení

 

Přihlášky ke studiu:

Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/09 Přenosové a síťové technologie naleznete ZDE.

Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/17 Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie naleznete ZDE.

Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/20 Interaktivní grafika a vizualizace naleznete ZDE.

Přihlášku ke studiu VP 72-41-N/01 Informační management naleznete ZDE.

Další informace Vám poskytne:

Ing. Anna Luxová, ZŘTV pro VOŠ

e-mail: luxova@sssep9.cz

mobil: 775 151 347

nebo pracovnice studijního oddělení.

 

 

 

Legislativa:

Přijímací zkoušky se v prvním kole přijímacího řízení konají nejdříve 1. června. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října. Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. října.

 

 

 

Ověření výsledků přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2017/18 naleznete ZDE.