Dotazy k provozu školy
Před položením dotazu zkuste zapátrat v historii dotazů. Nikdo nebude formulovat znova a znova tytéž odpovědi, které již dříve byly zodpovězeny. Dotaz se v přehledu objeví ve chvíli, kdy bude zodpovězen. Nemusíte jej tedy pokládat vícekrát, protože ji nevidíte. Dotazy formulujte obecně. Pro konkrétní dotazy vztahující se jen k Vaší osobě zašlete dotaz e-mailem. Neanonymní dotazy jsou zodpovídány přednostně....Zobrazuji dotazy 2891 - 2899 ze 2899 nalezených   strana: 290/290

Otázka z ankety 04.05.2000
Proč vedení nevychází vstříc studentům s řešením jejich problémů?
Takto obecně napsaný dotaz těžko lze konkrétně zodpovědět. Obecně je ovšem potřeba říci, že velmi často vyřešení problému jednoho studenta(ů) přináší problémy jiným, protože počet vhodných řešení je konečný. A vedení je právě od toho, aby situaci posuzovalo komplexně a volilo objektivně nejvhodnější řešení. Připouštím, že určitá řešení, totiž ta jejich část, kdy řešením je ponechání stávajícího stavu, se mohou subjektivně jevit jako neochota řešit vůbec. Pak je ovšem třeba volit např. osobní konzultaci v příslušných hodinách, ve kterých si můžeme okolnosti blíže vysvětlit.


Otázka z ankety 04.05.2000
Nebude zaveden kreditní systém u vyšších ročníků?
Nemůže být, protože změny schválilo MŠMT od 1. ročníku.


Otázka z ankety 04.05.2000
Jak to, že je doba užití Internetu omezována?
Toto nepříjemné opatření je reakcí na velké množství stížností studentů v loňské anketě. Oprávněně kritizovali, že se nemohou dostat k počítači, neboť relativně malá skupina studentů blokuje počítače většinu dne. Z našich zkušeností byl proto odvozen limit, který má tyto případy ošetřit. Současně však musíme opět připomenout, že od 16 hodin je pobyt u počítačů bez omezení. Vzhledem k tomu, že provoz v těchto hodinách je poměrně malý, nevidíme potřebu otevírat další učebny.


Otázka z ankety 04.05.2000
Proč si nemůžeme volit termíny zkoušek sami?
Základní podmínkou kreditního systému, tak jak je u nás užíván, je porovnatelnost výsledků studentů. Tu je možno dosáhnout pouze zkouškou se stejným obsahem. Jistě uznáte, že by nebylo vhodné používat jedno zadání po celou dobu zkouškového období. Jednotné termíny jsou daní za pokrok při porovnatelnosti výsledků zkoušek.


Otázka z ankety 04.05.2000
Proč je tak krátké zkouškové období?
Při stanovení délky zkouškového období jsme vázáni legislativou. Maximální doba zkouškového období je 3 týdny. Naše škola má 4 týdny, neboť je ke zkouškovému období připojován jeden týden z rezervy ředitele školy. Delší období není tedy možné.


Otázka z ankety 04.05.2000
Proč nejde kopírovací stroj, proč trvá tak dlouho oprava?
Oprava současné poruchy bude stát cca 50 - 60 000 Kč. Pokoušeli o získat nový stroj s tím, že oprava se již nebude provádět. Bohužel, po dlouhých jednáních o jednotlivých řešeních jsme se dostali při nákupu nového stroje k částkám 2 - 3 Kč na jednu A4, což není pro studenty asi akceptovatelné. Proto bylo, rozhodnuto o opravě a ponechání stávajících sazeb ze korunu. Celá záležitost skutečně trvá asi 4 týdny, ale vzhledem k nákladům na její řešení (např. při 5letém pronájmu stroje se jedná o 700-800 000 Kč), nebylo možné jednat ukvapeně.


Otázka z ankety 04.05.2000
Kdy bude fungovat vnitřní informační systém školy?
Informační systém v papírové podobě už lepší určitě nebude. V přípravě je vnitřní informační systém na webu. Některé komponenty už běží na info.sks.cz. Od září by ovšem mělo být vše dokonalejší. Hlavní problém, který vidíme, je informovanost o změnách. Připravujeme revoluční řešení informovanosti studentů v reálném čase.


Otázka z ankety 04.05.2000
Proč jste přešli na elektronickou podobu ankety, není to anonymní, jsem přilogován.
Anketa nemá s přilogováním do Novellu nic společného. Pokud jste se k Novellu nepřihlásili a přihlásili se jen k pracovní stanici jako anonymní student (Windows NT login only), klidně jste mohli vyplnit formulář také.
Pozn.: Toto nefunguje v SICu, protože tam se nelze přihlásit jen k Windows NT a přitom se nepřihlásit k Novellu. Proto se anketa konala pouze v učebnách, kde je přihlášení pouze k pracovní stanici možné.Otázka z ankety 04.05.2000
Proč je v bufetu stále stejná (malá) nabídka ?
Bufet neprovozuje škola, sortiment a celý provoz je plně v kompetenci pana Dvořáka. Vedení školy mu těžko může předepisovat, co se v bufetu bude prodávat, když nenese případnou ztrátu z neprodaného zboží.


 <<  < novější   starší >  >>