Informace od vyučujících


Dryáková Kateřina 27.11.2017  KUL 28.11. P1K, P2K, P2M, P3M, P3K
V úterý 28.11. navštívíme výstavu "Ateliér J. Eckert" v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 - historické snímky průkopníků fotografie ze sbírek Archivu hl.m. Prahy. Sraz ve 12:20 na Mariánském nám. u kašny Terezka.