Informace od vyučujících


Šimek Eduard 03.11.2017  P3K, P3M - SVM - exkurze 7. 11.
V úterý 7.11. se v rámci výuky SVM uskuteční exkurze do centrálního depozitáře Historického muzea - Národního muzea v Terezíně (vedoucí exkurze PhDr. Jordan, kurátor sbírek divadelního odd. NM). Sraz účastníků na autobusovém nádraží Praha - Holešovice, nástupiště 7 (autobus Praha - Terezín - Litoměřice). Odjezd autobusu v 8,00 hod. Návrat do Prahy: příjezd autobusové nádraží Praha - Holešovice ve 12,00 případně ve 13,10 hod. Cena zpáteční jízdenky 162,- Kč. Jízdenku si zakoupí každý účastník sám. Náklady budou účastníkům exkurze dodatečně uhrazeny z prostředků školy po předložení jízdenek. Jízdenky je tedy třeba uschovat. O formě jejich předložení a způsobu provedení úhrady se domluvíme před výukou 14. 11. Jízdenky vezměte s sebou. Prosím o zprávu, kdo se z vážných omluvitelných důvodů nebude moci exkurze zúčastnit. Exkurze je součást výuky, účast je povinná.