Informace od vyučujících


Buřilová Marcela 10.10.2017  PAI 2 - P3 I, K
Ve čtvrtek 12. října se v rámci výuky předmětu PAI 2 uskuteční exkurze do Knihovny a tiskárny pro nevidomé. Sraz 8:55 před vchodem (Ve Smečkách 15, Praha 1). Připomínám studentům, že účast na exkurzích je povinná.