Informace studijního oddělení


Veselá Drahomíra 05.09.2017  Zápis do zimního období šk. r. 2017/2018
Do začátku výuky tj. do 18.9.2017 odevzdáte v úředních hodinách na studijní oddělení:
- doklad o zaplacení školného(POZOR-změna účtu - viz aktuality) do VS uveďte Vaše ID číslo.
- zápisový list
- studijní zprávu
- index
V indexu a ve studijní zprávě musí být zapsané výsledky všech předmětů(i nevyhověl).