Aktualita


Antonín Skopec 05.09.2017  Byl spuštěn zápis rozvrhu
Byl spuštěn zápis rozvrhu (návod lze nalézt v sekci FAQ na www.sks.cz). Pořádně si přečtěte všechny informace, které se při zápisu objevují na jednotlivých obrazovkách.

1.ročníky si rozvrh nezapisují, bude jim vygenerován automaticky.


Případné individuální problémy a změny v rozvrhu řešte pouze osobně v 1.7 pondělí až pátek od 8:00 do 9.00 hodin!!!

Změny jsou možné pouze do 22.9.2015 (22.9.2015 9:00 je poslední termín pro provedení změny v rozvrhu).

Vytištěný a podepsaný zápisový list je nutno odevzdat do začátku semestru.