Aktualita


Antonín Skopec 22.08.2017  Zápis studentů do 1. ročníků všech vzdělávacích programů
se koná dne 1. 9. 2017 od 9:00 hod. v budově VOŠIS, Pacovská 350/4, Praha 4

Informační management (zaměření Podniková informatika, Služby knihoven, Služby muzeí a galerií) - místnost 1.1.

Přineste si s sebou:

-ověřenou kopii maturitního vysvědčení
-občanský průkaz
-2x fotografii pasového formátu
-rozhodnutí o přijetí ke studiu
-doklad o zaplacení školného - platí pro studenty přijaté v 1. kole přijímacího řízení
-modré propisovací pero


Přenosové a síťové technologie, Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie a Interaktivní
grafika a vizualizace  -  místnost 2.1.

Přineste si s sebou:

-občanský průkaz
-2x fotografii pasového formátu
-rozhodnutí o přijetí ke studiu
-modré propisovací pero